Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Furuset Utvikling AS er underlagt kravene i loven og jobber kontinuerlig for å sikre at våre leverandører har høy etisk standard og etterlever OECD sine retningslinjer.

Henvendelser

Åpenhetsloven gir alle rett til å be virksomheter om informasjon om hvordan de håndterer negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Ved henvendelser som gjelder åpenhetsloven, ta kontakt på: apenhetsloven@furusetbyen.no.

Aktsomhetsvurderinger

Iht. Åpenhetsloven § 4 skal alle virksomheter som er omfattet av loven utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Under følger en oversikt over publiserte aktsomhetsvurderinger.

Last ned PDF >

Kontakt

Lurer du på noe?
E-post: hei@furusetbyen.no

Furusetbyen er et byutviklingsprosjekt fra Furuset Utvikling AS. Bak selskapet står tre likeverdige partnere. Lerka Eiendom, Linstow og Wahl Eiendom.